تماس با ما

کارخانه

کرمان، سیرجان، کیلومتر ۳۵ جاده شیراز

دفتر مرکزی

تهران، قیطریه، بلوار اندرزگو، مجتمع تجاری_اداری ریبون

تلفن

021-۲۲۲۱۰۰۹۳

فکس

021-۲۲۲۳۵۲۲۵

فرم تماس