اهمیت مدیریت زنجیره پایدار در صنایع فولادی

فولاد و صنایع وابسته به ان یکی از مهم‌ترین پایه های رشد و توسعه هستن. از ساخت و ساز شهری گرفته تا تجهیزات مورد نیاز زندگی، همه به نوعی به فولاد وصال می‌شود. از همین رو است که فولاد به خودی خود ماهیت رشد و سازندگی را در دل خود دارد. اما در کنار قدم […]